دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1077716
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

اول از روی ادب ای گل خوشبو سلام

دوم از روی محبت به تو دارم پیام

بی تو ای دوست گذر از

جهان زندان من است

تا تو هستی در برم زندان گلستان من است

First I want to tell hello from decorum

Second I have a

message for you from kindness

O friend without you this world is like prison for me

When you are with me this prison is my rosery

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

تمام امید آسیابان به وزش باده تا آسیابش از کار نیافته ، قلبم آسیاب ، خودم آسیابان و نفسهایت باد...!

All hope of miller is wind that his mill can work always, my heart is mill, I am the miller & your breathe is wind...

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

غیر از غم عشق تو ندارم غم دیگر / شادم که جز این نیست مرا همدم دیگر .

I have no other grief except your grief / I am happy that I have no other comate

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو ....

The teacher said(s) I said: She. The teacher said (w) I said: With her. The teacher said (b) I said: Beside her. The teacher said (d) I wanted to say: Divorce, the teacher said: don't say...

دسته ها : آموزنده
شنبه بیست و پنجم 7 1388

اگه کوه باشی استواری ... اگه رود باشی روانی ... اگه کوه باشی بلندی اگه آسمان باشی وسیعی ... اگه خورشید باشی پر حرارتی اگه آدم باشی یه اس ام اس می فرستی!

If you are mountain you are constant...if you are river you are fluent...of you are mountain you are tall, if you are sky you are ample...if you are sun you are hot...if you are human you send a sms!

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

توی زندگی انتخاب دو چیز خیلی سخته: 1- همسر 2- هندوانه In the life choose of 2 is so difficult: 1. Consort 2. Melon

دسته ها : طنز
شنبه بیست و پنجم 7 1388

اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون، فکرای قشنگ،قلب کوچیک من.

If you even have nothing in this world, be sure that 3is always for you: the kind Allah, the good thoughts, my small heart

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرمساری میان گریه هایش گفت آری

One day I asked him: do you love anyone except me? He cried from embarrassment and told slowly: yes

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشسته ، گر چه دوری از کنارم یاد تو در دل نشسته.

My lone tree of my memories is in the beach, you are away but your memory is in the heart.

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388

روزی که عشق را قسمت کردند پرواز را به تو دادند .... قفس را به من ساز را به تو دادند .... غم را به من و من تشنه ی کویر دشت بارانم ..... مانند طایفه ی خاک می مانم و دشمن طوفان من هر شب این ساز را به بهانه ی تو به صدا در می آورم

A day that part the love, they give the flying to you...they gave the cage to me, music to you...they gave grief to me & I am a desert that is thirsty or raining, I am like the soil & my enemy that is stream make this music for the sake of you...

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
در دریای نیلفام خوابهای شیرین شب ، صدف های رنگین خیال را می کاوم ، شاید مروارید رویای تو را در آن یابم

In my amiable dream's sea, I search the colorful ammonite of dream, may I find pearl of your dream
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
هی!!!! 3 راه بیشتر نداری:
1 با من باشی
2 با تو باشم
3 توافق کنیم که با هم باشیم

Hey you! You have just 3choice:

1. To be with me

2. I be with you

3. We be together (intoto).

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
دوست داشتن همیشه گفتنی نیست؛ گاه سکوت است و گاه لبخند است گاه نگاه است و گاهی فقط یه اس ام اس

Love isn't sayable always, sometimes it is a silence, & sometimes it is a smile, sometimes a glance & sometimes a sms!

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
نمی دانم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگه را می شناسن. و نمی دانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگه مرا نمی شناسی

I don't know how the greenfinches can recognize each other, & I don't know how many are look like me that you don't know me!
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
گفتی تو دلم اول و اخر خودتی
از هرچه که دارم بهترینش خودتی
خندیدم و زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده ی قصه های من خر خودتی!!!

You said: you ere the first & the last in my heart

You are the best of mines.

I laughed and told in my heart:

O prince of my stories, you are stupid yourself.
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
اگه مردونگی مُرده ، اگه رفاقت رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنا نداره ، اگه دنیا پُره نامردیه ، اگه آرامش خواب و رویاست ...به تو چه !!! تو اس ام اس بده !

If the manhood died, if the friendship went colorless, if the world is full of cowards, if the solace is jusr a dream, what is that to you? You send just sms!
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
تا حالا دیدی کسی به اس ام اس حسودی کنه ؟ من حسودیم میشه ! چون اس ام اس می تونه بیاد پیشت اما من نمی تونم بیام!

Did you know one that envy sms? I envy! Because the sms can come to you but I cant
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
 ظرف دیروز پر از بودن توست . شاید این خنده که امروز دریغم کردی ، آخرین فرصت همراهی ماست. Life is to understand today; yesterday was full of you, May this smile that you withhold it today was our last fortune to be together
دسته ها : آموزنده
شنبه بیست و پنجم 7 1388
از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!

**دکتر علی شریعتی**

Don't be upset from people, because they are upset too, they are alone but they run away from themselves because they are in doubt about themselves & about their love &their fact, so love then even when they don't love you...
دسته ها : آموزنده
شنبه بیست و پنجم 7 1388
ای داد دوباره کار دل مشکل شد...نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد...پامال سبکسران سنگین دل شد

Oh again my heart work get hard...I can't be unwitting from my heart

A love that I acquired hardly...was been trampled with some light headed ones
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
«در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن، بیش از نیاز به نان است.» مادر ترزا

In this world needs to love and being loved is more that bread.
دسته ها : آموزنده
شنبه بیست و پنجم 7 1388
ترجیح می دم روی موتورسیکلتم باشم و به خدا فکر کنم

 تا اینکه تو کلیسا باشم و به موتورسیکلتم فکر کنم

 مارلون براندو

دسته ها : آموزنده
شنبه بیست و پنجم 7 1388
از کسی پرسیدند:« چند سال داری؟»
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده...! »
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور که تو پس  پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!»
دسته ها : طنز
شنبه بیست و پنجم 7 1388
در ساحل سرخ دلت اسم کسی را حک نکن. به اینکه من دوستت دارم حتی یه ذره شک نکن

Don't carve ones name in you heart beach, don't be in doubt about my love.

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
اون نگاه مهربونت منو توی این قفس کرد     منو با وجود پاکت هم صدا و هم نفس کرد

 

اینو مفرستم عزیزم تا همیشه تو بدونی       واسه این دل غریبم هم نوا و هم زبونی

دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
تنهای را بهانه کردم و گریستم تا کسی نداند عاشق کیستم تنهایی بهانه ای بیش نبود هر چه بود عشق تو در قلبم بود
دسته ها : عاشقانه
شنبه بیست و پنجم 7 1388
خورشید چراغکی زه رخسار علیست    مه نقطه ی کوچکی زه پرگار علیست

 

  هر کس که فرستد به محمد صلوات        همسایه ی دیوار به دیوار علیست

دسته ها : شعر
شنبه بیست و پنجم 7 1388
برای شکستن من یه اخم کافیه... نیازی به فریادت نیست، واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه... نیازی به قهر نیست، برای مردنم حرف رفتنت کافیه... نیازی به انجامش نیست...
دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه بیست و سوم 7 1388
تو را برای وفای تو  دوست می دارم، و گرنه دلبر پیمانه شکن که فراوان است...
دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه بیست و سوم 7 1388
تا روزی که رفتی می پنداشتم  عشق همه اش شیرینی است! اما آن روز چشمانت به من آموخت که با آخرین نگاه است که اولین رنج آغاز می شود...
دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه بیست و سوم 7 1388
X